HISTORIE

Heeft u vragen?
Neem vrijblijvend
contact op

Onze historieIcoontje

In het begin van de 19e eeuw had Adrianus van den Hoogen een tuinierbedrijf met groente, handel en veiling. Hij bracht de groente aan huis met een hondenkar, paard en wagen en later met zijn eerste vrachtwagen: een Ford. In 1928  begon Adrianus met werken voor Estafette, een beurtvaartbedrijf. Hij bracht met zijn Ford de goederen van en naar bedrijven in en rondom Oudewater, Gouda en omstreken.

In 1930 stopte Estafette hiermee omdat de kosten niet zouden opwegen tegen de baten. Klanten waar Adrianus al kwam wilde graag dat hij voor hen bleef rijden.  Zo ontstond op 20 oktober 1930 het vervoersbedrijf Van den Hoogen. Adrianus startte met de bodedienst tussen Utrecht en Rotterdam.

In 1948 kwam de tweede generatie in de zaak. De zoons Johan en Antoon van den Hoogen kwamen in het bedrijf werken. Na het overlijden van Adrianus en de ziekte van Johan heeft Antoon van den Hoogen het bedrijf voortgezet. Onder zijn leiding is Van den Hoogen begonnen met aanvullende diensten voor haar klanten, zoals opslag en warehousing. Midden jaren 70 is de stap gezet om de bodedienst te verruilen voor nationaal vervoer en distributie om zo de klanten beter te kunnen bedienen.

Vanaf het jaar 2010 is ook Jeroen, de vierde generatie, in het bedrijf komen werken. Door zijn opleiding kan hij de modernste technieken in blijven zetten voor het uitvoeren van uw opdrachten. Hierbij wordt de vertrouwde kwaliteit natuurlijk niet uit het oog verloren.