Voorwaarden

Op al onze werkzaamheden zijn, afhankelijk van de aard van de werkzaamheden, steeds de laatst gedeponeerde versies van de voorwaarden van toepassing. De onderstaande voorwaarden kunnen u op verzoek worden toegestuurd, maar zijn hiernaast ook te downloaden.

- Vervoer:
De Algemene Vervoerscondities 2002 (AVC 2002)
- Grensoverschrijdend vervoer:
Het CMR verdrag
- Opslag en bijkomende werkzaamheden:
Physical Distribution voorwaarden 2000
- Koeriers- en pakketdiensten:
Algemene Voorwaarden voor Koeriersdiensten
- Betalingen:
Transport en Logistiek Nederland algemene betalingsvoorwaarden

Brandstofclausule

In verband met sterke fluctuaties in de brandstofprijzen maken wij gebruik van een dieseltoeslag. Deze toeslag wordt berekend aan de hand van de landelijke gemiddelde dieselprijs die wordt gepubliceerd op de website van nu.nl.